Yritys

MV-Tuotteet on perustettu vuonna 1987. Vuonna 2014 Pöytyän Yrittäjät palkitsivat MV-Tuotteen kuntakohtaisella yrittäjäpalkinnolla. Arvojamme ovat ammattitaitoinen henkilökunta, laatu sekä toimitusvarmuus. Uskomme pitkäjänteiseen asiakaspalveluun sekä yhteistyöhön.

MV-Tuotteet Oy on Turun talousalueella toimiva teollisuuden koneita ja laitteita valmistava tilauskonepaja. Yritys toimii Pöytyän kunnassa Helalan teollisuusalueella 9-tien varressa aivan Kyrön keskustaajaman läheisyydessä. Henkilökuntaa meillä on n. 15.

Laatupolitiikka

MV-Tuotteet Oy:n laatupolitiikka on muotoutunut lähes kolmenkymmenen toimivuotensa aikana ammattitaitoisen henkilöstön ja asiakkaiden kanssa yhteistyössä nykyiseen muotoonsa. MV-Tuotteet Oy:n koko henkilöstö sitoutuu yrityksen toimintojen sekä palveluiden jatkuvaan parantamiseen.  Koko henkilökuntamme on saanut koulutuksen tähän laatukäsikirjaan ja laatupolitiikkaan.

Yrityksemme keskittyy ydinosaamiseen ja sen kannattavaan kasvuun. Tavoitteenamme ovat tyytyväiset asiakkaat, virheettömät tuotteet sekä toiminnan kannattavuus. Myös koko henkilöstön tyytyväisyys on meille tärkeää. Sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden odotukset ja tarpeet otetaan mahdollisimman tarkasti huomioon.  Viestintää kehitetään organisaation kaikilla tasoilla ja viestinnällisiä suhteita parannetaan organisaation ja asiakkaiden välillä. 

Sitoudumme noudattamaan voimassa olevia lakeja ja asiakkaan vaatimuksia. Henkilöstö on tärkein voimavaramme, olemme kaikki sitoutuneet noudattamaan ja kehittämään turvallisia työskentelytapoja.

Olemme vastuullinen osa tuotantoketjua, jossa toimimme.

Yhteiskuntavastuu

Yrityksemme haluaa vaikuttaa myös yhteiskunnallisesti erityisesti nuorien elämään. Olemme tukeneet jo vuosia lähialueiden nuorten liikuntaa sponsoroimalla nuorten urheilujoukkueita ja tapahtumia. 

Tavoitteena molemminpuolinen tyytyväisyys

Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaallemme palveluja hyvällä hinta-laatu- suhteella, toimitusvarmuudella, vuosikymmenten kokemuksella sekä virtaviivaisella projektihallinnalla. Henkilökuntamme koostuu kokeneista kone- ja laiterakentamisen ammattilaisista. Tietotaitoa löytyy levy- ja hitsaustyöstä, kokoonpanosta ja hydrauliikka- sekä sähköasennuksista. Suurten ja vaativien koneistusten kanssa toimimme tiiviissä yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Laaja ammattiverkostomme takaa korkean palvelun tason. Tarvittaessa pystymme tarjoamaan sekä valmistamaan kokonaisuuksia aina suunnittelusta valmiiksi tuotteeksi ja tuotantolinjoiksi asti. Valmistuksen aikana tapahtuva jatkuva tuotekehittely yhteistyössä asiakkaan kanssa takaa toimivan ja parhaan lopputuloksen, aiheuttamatta kuitenkaan turhia lisäkustannuksia asiakkaalle.